Habár a tavalyi évben bizakodásra adhatott okot a Világgazdasági Fórum (WEF) 2022-es jelentésének adata, mely szerint a nemek közötti globális szakadék 68,1%-kal [1] csökkent a korábbi évben, az AVON legújabb kutatása [2] mégis lesújtó eredményeket tartalmaz. A globális szépségmárka a Nemzetközi Nőnap alkalmából megismételte tavalyi, a nemek közötti egyenlőség helyzetét vizsgáló kutatását, és kiadta második jelentését, amely a nők helyzetének romlását jelzi. A nők vállalataként ismert AVON ezért ismét változásra szólít fel! Szólaljunk fel a nők megkülönböztetése ellen, és szálljunk szembe azokkal az akadályokkal, amelyek hátráltatják a nők egyenjogúságát az élet minden területén, beleértve általános biztonságukat és a munka világát egyaránt!

Az AVON által készített Global Progress for Women Report, hét országban, több mint 7000 nő véleményét tükrözi. A 2023-ban végzett kutatás [1] utókövetéseként, 2024-ben ismét megvizsgálta a nemek közötti egyenjogúság megvalósulásának alakulását és a küzdelem előrehaladásának eredményeit. Aggasztó módon, az adatok, még ha kis mértékben is, de általános visszaesést mutatnak, tehát a megkérdezett nők úgy vélik, hogy a nemek közötti egyenlőség elérésének kulcsfontosságú területein – beleértve a fizetést, a lehetőségeket, a döntéshozatalt és az általános biztonságérzetet – az előrelépés hiánya, sőt, egyes esetekben visszalépés tapasztalható. Általánosságban nőtt azon nők aránya, akik szerint sztereotípiák akadályozzák az esélyegyenlőség megvalósulását, a 2023-ban mért 86%-os eredménnyel szemben, idén 89%-os eredményt realizáltak.

A nőknek egyenlőségre van szükségük a munka világában

A kutatásban szereplő munkavállalással kapcsolatos kérdések jelentős részében visszaesés tapasztalható a tavalyi évhez képest. A megkérdezett nők szerint a hátrányos megkülönböztetés egészen a munkapiacra lépésüktől kezdve végigkíséri életüket. Növekedett azok száma, akik úgy érzik, hogy az iskolából kikerülve kevesebb lehetőség áll rendelkezésükre, mint férfi társaiknak. Jelenleg 28%-uk ért egyet azzal, hogy női mivoltuk negatívan befolyásolta az iskolából való kilépéskor elérhető lehetőségeiket, míg ez az arány 2023-ban 23% volt. Emellett a megkérdezettek ugyancsak visszaesést tapasztalnak a bérezés, a betölthető munkakörök és az elérhető vezetői pozíciók kapcsán is. Az új kutatás szerint azon nők száma, akik egyetértenek azzal, hogy egyenlőtlenségek vannak a keresett jövedelem terén 46%-ról 52%-ra nőtt.

A 2024-es kutatásban részt vevő nők közel harmada (31%) érezte úgy, hogy a munkáltatók sztereotípiáik alapján határozzák meg, nőként milyen munkakörök betöltésére lehetnek alkalmasak. Ez a szám 2023-ban még 27% volt, ami egyértelműen a nemek közötti egyenlőtlenség további csökkenését mutatja. Ugyancsak 56%-ról 61%-ra nőtt azon nők száma, akik szerint az üzleti életben való képviselet a férfiaknak kedvez. Míg a 2023-ban a megkérdezett nők 45%-a, addig 2024-ben már több, mint fele (57%) gondolja úgy, hogy a nők nehezebben nyernek el vezető pozíciókat.

Fotó: Canva

A megkérdezettek szerint, a nők által indított egyéni vállalkozások helyzete is romlott az elmúlt évhez képest, pedig a saját vállalkozás indításával járó rugalmasságot és autonómiát kereső nők száma egyre növekszik. Mindkét kutatásban, a megkérdezett nők több mint fele (53%) egyetért azzal, hogy akadályok állnak vállalkozóvá válásuk útjába. Napjainkban a megkérdezett nők egyötöde (20%) úgy érzi, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség akadályozza őket saját vállalkozásuk elindításában, szemben a korábbi 14%-kal. Ennek egyik legfontosabb aspektusa lehet a vállalkozásindítás finanszírozása, hiszen, az Atomico tavalyi kutatása[2] szerint a női alapítók részesedése a befektetésekből stagnál, és az összes európai kockázati tőkefinanszírozás 87%-át kizárólag férfiakból álló alapító csapatok nyerik el. Riasztó, hogy a kizárólag nőkből álló csapatokba történő befektetés 2023-ban mindössze 1% volt, annak ellenére, hogy a bizonyítékok szerint a nők 25%-kal jobb megtérülést tudnak elérni.

A nőknek biztonságra van szükségük

A 2024-es Global Progress for Women Report a nők biztonságérzetét is vizsgálta.

A megkérdezettek csaknem háromnegyede (72%) nem érzi magát biztonságban, ha éjszaka egyedül sétál közterületen, 43%-uk a tömegközlekedési eszközökön, 55%-uk pedig félelmet érez akkor is, ha egyedül ül taxiba. Az új adatokból az is kiderül, hogy a nők több mint egyharmada (35%) érezte már „kényelmetlenül” magát a munkahelyén nemi megkülönböztetés miatt, 17%-ukkal fordult elő, hogy „nem érezte magát biztonságban”, 16%-uk pedig volt már „zaklatásnak” kitéve. A munkahely azonban „menedéket” is jelenthet a nők számára. 5-ből 2 válaszadó (43%) a munkahelyét menedéknek vagy biztonságos helynek tekinti, ahol eltávolodhat az otthoni konfliktusoktól vagy bántalmazástól. Ezen túlmenően a nők több mint egyharmada (35%) mondta, hogy volt olyan kollégája, aki elmondta neki, hogy otthon bántalmazza a partnere.

Az AVON a nők vállalataként, több mint 137 éve igyekszik jobb világot teremteni a nők számára, így segítve az egyenlőség előmozdítását. Elkötelezetten dolgozik a nemi alapú erőszak felszámolásáért, és olyan munkahelyek teremtéséért, ahol a munkavállalók biztonságban érezhetik magukat. Az AVON hisz abban, hogy egyetlen nőt sem érhet negatív megkülönböztetés neme miatt vagy azért, mert bántalmazás áldozata. A vállalat Globális Gender-Based Violence protokollja lehetővé teszi, hogy alkalmazottai segítséget kérjenek, és képzett nagykövetek támogatását biztosítja a rászoruló bántalmazottak számára. A Nemzetközi Nőnap alkalmából az AVON arra buzdít minden munkáltatót, hogy teremtsenek biztonságos teret a nők számára, szüntessék meg a nemi alapú erőszakról való hallgatást, és nyújtsanak támogatást azoknak, akiknek erre szükségük van!

„A Nemzetközi Nőnap alkalmából közzétett kutatásunk kimutatja, hogy még rengeteg teendőnk van a női egyenjogúság elérése érdekében, hiszen az adatok egyre csak romlanak. A világ nem kiegyensúlyozott, ezért tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a nők számára megteremtsünk minden lehetőséget a gazdasághoz való hozzájáruláshoz, a munkában való részvételre és a lehetőségeik kiaknázására. Mélységesen aggasztó látni az eredményeket arról, hogy a nők hogyan érzékelik biztonságukat, és ez tükrözi azokat a tapasztalatokat is, amelyeket jótékonysági partnereinktől és Tanácsadói hálózatunk tagjaitól hallunk világszerte. A nemi alapú erőszak tartósan fennálló probléma, elkötelezettek vagyunk a frontvonalbeli szolgáltatások támogatása és a tudatosság növelése mellett, hogy a nők tudják, hogyan és hová fordulhatnak segítségért. Világszerte működünk együtt nem kormányzati szervezetekkel a nők elleni erőszak felszámolása érdekében, és 2004 óta világszerte több mint 91 millió dollárral járultunk hozzá a tudatosság, az oktatás, valamint a megelőzési és közvetlen szolgáltatási programok fejlesztésének és végrehajtásának támogatásához. Az AVON üzleti modellje nagyobb választási lehetőséget, rugalmasságot és szabadságot biztosít a pénzkeresés és a munka világában minden nő számára, mindemellett lehetőséget teremt a női vállalkozók számára a gazdasági részvétel és a személyes fejlődés terén. Hiszünk abban, hogy egy jobb világ a nők számára, egy jobb világ mindenki számára” – nyilatkozta Kristof Neirynck, az AVON vezérigazgatója.

A 2024. évi Global Progress for Women Report teljes terjedelmében a www.avonworldwide.com oldalon olvasható.

Van kitől segítséget kérni, és van kiút a bántalmazó kapcsolatból! A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által üzemeltetett Krízisambulanciák hiánypótló szolgáltatásai ingyenesek, előre egyeztetett időpontban és akár anonim módon is segítséget lehet kérni. A www.aszeretetnemart.hu honlapon megtalálható a krízisambulanciák elérhetősége. Jelenleg az Ökumenikus Segélyszervezet jogász, pszichológus és szociális munkás szakemberei személyes és online tanácsadás formájában is állnak rendelkezésre. Továbbá az AVON támogatásával létrejött, A szeretet nem árt elnevezésű Facebook és Instagram oldalakon is hasznos információkat találhatunk a témával kapcsolatban.

[1] A 2023-as kutatást a Censuswide végezte 7145 nő megkérdezésével az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Romániában, Lengyelországban, a Fülöp-szigeteken, Törökországban és Dél-Afrikában, 2023.01.18-23.01.2023 között.

[2] https://stateofeuropeantech.com

[1] https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/digest/

[2] A 2024-es kutatást a Censuswide végezte 7000 nő megkérdezésével az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Romániában, Lengyelországban, a Fülöp-szigeteken, Törökországban és Dél-Afrikában 2023.12.12.12 – 2023.12.18. között.

Kiemelt kép: Aleksandar Andreev/Pexels

Previous
Next